2.5 "bên ngoài HDD mùa xuân sốt

Hitachi Travelstar, tiếp tục Chúng tôi đã thử phiên bản SATA, nhưng chúng tôi giả định rằng hầu hết độc giả của chúng tôi sẽ phải đi với phiên bản UltraATA, vì chỉ có vài người sử dụng máy tính xách tay với giao tiếp Serial ATA và ổ đĩa cứng. Bạn có thể tìm thấy Hitachi Travelstar 5K160 trong Bảng xếp hạng HDD 2

Hitachi Travelstar, tiếp tục

Chúng tôi đã thử phiên bản SATA, nhưng chúng tôi giả định rằng hầu hết độc giả của chúng tôi sẽ phải đi với phiên bản UltraATA, vì chỉ có vài người sử dụng máy tính xách tay với giao tiếp Serial ATA và ổ đĩa cứng.

Bạn có thể tìm thấy Hitachi Travelstar 5K160 trong Bảng xếp hạng HDD 2.5 "tương tác của chúng tôi. Đây là ổ cứng 5, 400 RPM nhanh có tốc độ truyền tải lên tới 46 MB / s. Nếu bạn muốn có thiết bị nhanh hơn, bạn nên sử dụng Bộ công cụ nâng cấp Travelstar một ổ đĩa 7.200 RPM.

Top