1TB Evolves: Ổ đĩa mới, tốc độ cao hơn

Hiệu suất mỗi Watt, Đọc trực tuyến Ổ đĩa Deskstar 7K1000.B mới của Hitachi là một trong những ổ đĩa hiệu quả nhất khi nói đến việc cung cấp các luồng dữ liệu tuần tự, vì nó chỉ yêu cầu 6.8 W trong khi thực hiện điều này. WD Caviar Black yêu cầu 7, 7 W cho cùng một nhiệm vụ. Hãy xem kết quả hiệu suất trên mỗi watt. Ổ đĩa WD Caviar Black không nhanh bằn

Hiệu suất mỗi Watt, Đọc trực tuyến

Ổ đĩa Deskstar 7K1000.B mới của Hitachi là một trong những ổ đĩa hiệu quả nhất khi nói đến việc cung cấp các luồng dữ liệu tuần tự, vì nó chỉ yêu cầu 6.8 W trong khi thực hiện điều này. WD Caviar Black yêu cầu 7, 7 W cho cùng một nhiệm vụ. Hãy xem kết quả hiệu suất trên mỗi watt.

Ổ đĩa WD Caviar Black không nhanh bằng Hitachi 7K1000.B trong tiêu chuẩn này, và nó đòi hỏi nhiều quyền lực hơn ổ đĩa của Hitachi cho nhiệm vụ này.

Top