1TB Evolves: Ổ đĩa mới, tốc độ cao hơn

Điện và Nhiệt Độ Công suất không hoạt động được đo mà không có bất kỳ phân vùng nào, chỉ có ổ đĩa không hoạt động trong vài giây. Do đó những con số này đại diện cho sức mạnh nhàn rỗi cao nhất có thể của ổ đĩa. Hitachi giành được kiểm tra nhiệt độ bề mặt, vì WD rõ ràng đã tối ưu hóa ổ đĩa cho hiệu suất cao.

Điện và Nhiệt Độ

Công suất không hoạt động được đo mà không có bất kỳ phân vùng nào, chỉ có ổ đĩa không hoạt động trong vài giây. Do đó những con số này đại diện cho sức mạnh nhàn rỗi cao nhất có thể của ổ đĩa.

Hitachi giành được kiểm tra nhiệt độ bề mặt, vì WD rõ ràng đã tối ưu hóa ổ đĩa cho hiệu suất cao.

Top