1TB Evolves: Ổ đĩa mới, tốc độ cao hơn

Tuần tự đọc / ghi thông lượng Mặc dù bạn sẽ thấy nhiều kết quả bị chi phối bởi Western Digital, Caviar Black mới không thể đánh bại Hitachi Deskstar 7K1000.B mới, và nó không đến gần đối thủ cạnh tranh đầu tiên về sản lượng, Samsung Spinpoint F1 ở mức tối đa 119, 5 MB / S. Kết quả của 106 MB / s vẫn tốt, giúp WD đánh bại Seagate. Các con số hiệu

Tuần tự đọc / ghi thông lượng

Mặc dù bạn sẽ thấy nhiều kết quả bị chi phối bởi Western Digital, Caviar Black mới không thể đánh bại Hitachi Deskstar 7K1000.B mới, và nó không đến gần đối thủ cạnh tranh đầu tiên về sản lượng, Samsung Spinpoint F1 ở mức tối đa 119, 5 MB / S. Kết quả của 106 MB / s vẫn tốt, giúp WD đánh bại Seagate.

Các con số hiệu suất ghi cũng tương tự như các thông số đọc. Nhà lãnh đạo không thể tranh cãi là VelociRaptor 10.000 RPM 2.5 "của WD, nhưng Spinpoint F1 của Samsung và Hitachi Deskstar 7K1000.B mới cung cấp thông lượng tốt hơn.

Top