1TB Evolves: Ổ đĩa mới, tốc độ cao hơn

Hiệu suất trên Watt: Workstation Khi chúng tôi so sánh hiệu suất I / O loại máy trạm và mức tiêu thụ điện năng, Caviar Black mới của WD thực hiện một công việc tuyệt vời. Mặc dù nó đòi hỏi nhiều công suất hơn ở khối lượng công việc này so với nhiều ổ đĩa 7.200 RPM khác, nó vẫn cung cấp hiệu suất tốt nhất trên mỗi watt nhờ vào hiệu

Hiệu suất trên Watt: Workstation

Khi chúng tôi so sánh hiệu suất I / O loại máy trạm và mức tiêu thụ điện năng, Caviar Black mới của WD thực hiện một công việc tuyệt vời. Mặc dù nó đòi hỏi nhiều công suất hơn ở khối lượng công việc này so với nhiều ổ đĩa 7.200 RPM khác, nó vẫn cung cấp hiệu suất tốt nhất trên mỗi watt nhờ vào hiệu năng I / O cao.

Top