1TB Evolves: Ổ đĩa mới, tốc độ cao hơn

Hiệu suất I / O Như đã đề cập, WD Caviar Black cung cấp hiệu suất I / O ấn tượng, mà thực sự đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh 7.200 RPM của nó bằng một biên độ đáng kể. Nếu bạn đang tìm kiếm một ổ đĩa máy chủ để xử lý nhiều hơn là truy cập người dùng không thường xuyên, thì Caviar Black hoặc RD3 (RAID Edition) là ổ đĩa 7.200 RPM tốt nhất mà chúng tôi đã có trong phòng thí nghiệm thử nghiệm của chúng tôi.

Hiệu suất I / O

Như đã đề cập, WD Caviar Black cung cấp hiệu suất I / O ấn tượng, mà thực sự đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh 7.200 RPM của nó bằng một biên độ đáng kể. Nếu bạn đang tìm kiếm một ổ đĩa máy chủ để xử lý nhiều hơn là truy cập người dùng không thường xuyên, thì Caviar Black hoặc RD3 (RAID Edition) là ổ đĩa 7.200 RPM tốt nhất mà chúng tôi đã có trong phòng thí nghiệm thử nghiệm của chúng tôi.

Top