1TB Evolves: Ổ đĩa mới, tốc độ cao hơn

PCMark05 Điểm chuẩn ứng dụng Tiêu chuẩn hiệu suất ghi tệp phải phản ánh kết quả hiệu suất cấp thấp, nhưng sử dụng một ổ đĩa được phân đoạn và định dạng. Một lần nữa, ổ đĩa Hitachi mới nhanh hơn WD một chút. Tiêu chuẩn khởi động Windows XP yêu cầu cả thời gian truy cập nhanh và thời gian truy cập nhanh. Hitachi đi ra trên, cung cấp một mức độ hiệu suất có thể so sánh với WD1500 Raptor của WD.

PCMark05 Điểm chuẩn ứng dụng

Tiêu chuẩn hiệu suất ghi tệp phải phản ánh kết quả hiệu suất cấp thấp, nhưng sử dụng một ổ đĩa được phân đoạn và định dạng. Một lần nữa, ổ đĩa Hitachi mới nhanh hơn WD một chút.

Tiêu chuẩn khởi động Windows XP yêu cầu cả thời gian truy cập nhanh và thời gian truy cập nhanh. Hitachi đi ra trên, cung cấp một mức độ hiệu suất có thể so sánh với WD1500 Raptor của WD.

Top