15 điện thoại mới: Mobile World Congress 2010

Motorola CLIQ XT Các Cliq XT từ Motorola là một thiết bị Android khác dự kiến ​​cho Mỹ (nó sẽ được gọi là Quench ở châu Âu). Cliq XT, giống như Devour, có màn hình cảm ứng 3, 1 inch và cũng tích hợp một số dạng cảm ứng đa điểm (ví dụ như pinch-và-zoom). Điều này cùng với Motoblur, hỗ trợ Flash Lite, Bluetooth, một phím

Motorola CLIQ XT

Các Cliq XT từ Motorola là một thiết bị Android khác dự kiến ​​cho Mỹ (nó sẽ được gọi là Quench ở châu Âu). Cliq XT, giống như Devour, có màn hình cảm ứng 3, 1 inch và cũng tích hợp một số dạng cảm ứng đa điểm (ví dụ như pinch-và-zoom). Điều này cùng với Motoblur, hỗ trợ Flash Lite, Bluetooth, một phím điều hướng nhiệt tình và máy ảnh kỹ thuật số 5 MP với chức năng tự động lấy nét và bạn có một sản phẩm Android tầm trung khác dành cho Mỹ The Cliq XT sẽ có mặt trên thị trường T-Mobile. .

Top