15 điện thoại mới: Mobile World Congress 2010

Điện thoại Puma Mặc dù thương hiệu thể thao Nike làm việc chặt chẽ với Apple trên các ứng dụng và phụ kiện iPhone và iPod, những người đã dự đoán rằng Puma sẽ đi sâu vào trò chơi điện thoại? Làm việc với nhà sản xuất điện thoại Sagem, điện thoại Puma có một số tính năng độc đáo. Để bắt đầu, bảng điều khiển năng lượng mặt trời trên mặt sau của Puma có thể cung cấp cho

Điện thoại Puma

Mặc dù thương hiệu thể thao Nike làm việc chặt chẽ với Apple trên các ứng dụng và phụ kiện iPhone và iPod, những người đã dự đoán rằng Puma sẽ đi sâu vào trò chơi điện thoại? Làm việc với nhà sản xuất điện thoại Sagem, điện thoại Puma có một số tính năng độc đáo. Để bắt đầu, bảng điều khiển năng lượng mặt trời trên mặt sau của Puma có thể cung cấp cho người dùng thời gian đàm thoại 15 phút (hoặc hai giờ phát lại nhạc) cho mỗi hai giờ điện thoại ngồi dưới ánh mặt trời. Điện thoại Puma chắc chắn chỉ vào một khán giả trẻ hơn, với các vật dụng như Puma thú cưng di chuyển lên màn hình khi thiết bị không hoạt động hoặc máy nghe nhạc có bàn xoay ảo mà bạn có thể thực sự làm xước. Chưa có thông tin về tính khả dụng của Hoa Kỳ, nhưng châu Âu có điện thoại Puma vào tháng Tư.

Top