15 điện thoại mới: Mobile World Congress 2010

LG GT350 GT350 từ LG là một điện thoại tính năng khác, nhưng điều này có một vài tiền thưởng thêm. Để bắt đầu, GT350 có thể làm push email với nhiều tài khoản, một cái gì đó thường dành riêng cho điện thoại thông minh. Màn hình là màn hình cảm ứng WQVGA ba inch và chức năng cảm ứng được tích hợp trong toàn bộ giao diện người dùng. Kết hợp với một bàn phím vật lý bốn hàng và các ứng dụng mạng xã hội, và GT350 là một thông min

LG GT350

GT350 từ LG là một điện thoại tính năng khác, nhưng điều này có một vài tiền thưởng thêm. Để bắt đầu, GT350 có thể làm push email với nhiều tài khoản, một cái gì đó thường dành riêng cho điện thoại thông minh. Màn hình là màn hình cảm ứng WQVGA ba inch và chức năng cảm ứng được tích hợp trong toàn bộ giao diện người dùng. Kết hợp với một bàn phím vật lý bốn hàng và các ứng dụng mạng xã hội, và GT350 là một thông minh như bạn có thể nhận được mà không cần đi với một thiết bị điện thoại thông minh đầy đủ tính năng. Châu Âu đang nhận được điện thoại tính năng này đến tháng Tư.

Top