Vòng ổ cứng SSD 14 chiều

Kết quả Hiệu suất I / O MemoRight là người chiến thắng điểm chuẩn I / O rõ ràng. Loạt MR25.2 là tùy chọn ổ đĩa nhanh nhất nếu bạn muốn hoạt động I / O tối đa mỗi giây.

Kết quả Hiệu suất I / O

MemoRight là người chiến thắng điểm chuẩn I / O rõ ràng. Loạt MR25.2 là tùy chọn ổ đĩa nhanh nhất nếu bạn muốn hoạt động I / O tối đa mỗi giây.

Top