Ván đấu bo mạch chủ P45 11 chiều

Kết quả điểm chuẩn: Mã hóa video và tổng hợp Không có một nhà lãnh đạo nhất quán trong bộ mã hóa video của chúng tôi. Biostar của TPower i45 có vẻ tốt trong DivX và XviD, nhưng đó là chỉ vì điểm số gắn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Thiết lập cả hai bo mạch chủ DDR2 và DDR3 với cùng tốc độ dữ liệu và thời

Kết quả điểm chuẩn: Mã hóa video và tổng hợp

Không có một nhà lãnh đạo nhất quán trong bộ mã hóa video của chúng tôi. Biostar của TPower i45 có vẻ tốt trong DivX và XviD, nhưng đó là chỉ vì điểm số gắn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Thiết lập cả hai bo mạch chủ DDR2 và DDR3 với cùng tốc độ dữ liệu và thời gian đưa các bo mạch chủ DDR3 vào giữa gói benchmark của Sandra, và model DDR2 đắt nhất của Asus dẫn đầu.

Top