Ván đấu bo mạch chủ P45 11 chiều

Phần mềm và phụ kiện TP45 HP Biostar bao gồm phần mềm Overclock 3 với TP45 HP, để điều khiển điện áp và tốc độ đồng hồ FSB, cùng với một vài tiện ích khác. Chúng tôi đã thực sự ngạc nhiên khi thấy rằng tiện ích Overclock 3 hoạt động khá tốt, mặc dù việc thiếu các điều khiển thời gian và tỷ lệ nâng cao có nghĩa là nó thực sự chỉ dành cho tinh chỉnh. Màn hình phần cứng Biostar cho thấy các mức điện áp và nhiệt độ quan trọng nhất, mặc dù các chỉ số nhiệt độ

Phần mềm và phụ kiện TP45 HP

Biostar bao gồm phần mềm Overclock 3 với TP45 HP, để điều khiển điện áp và tốc độ đồng hồ FSB, cùng với một vài tiện ích khác.

Chúng tôi đã thực sự ngạc nhiên khi thấy rằng tiện ích Overclock 3 hoạt động khá tốt, mặc dù việc thiếu các điều khiển thời gian và tỷ lệ nâng cao có nghĩa là nó thực sự chỉ dành cho tinh chỉnh.

Màn hình phần cứng Biostar cho thấy các mức điện áp và nhiệt độ quan trọng nhất, mặc dù các chỉ số nhiệt độ có vẻ không thực tế thấp.

Chúng tôi không sử dụng tiện ích BIOS Update của Biostar, đơn giản vì chúng tôi không muốn kết thúc với một bo mạch chủ đã chết. Hầu hết các thương hiệu hiện nay cung cấp một tiện ích để cập nhật BIOS từ Windows, nhưng chúng tôi đã hỏng đủ bo mạch chủ trong quá khứ không xa mà chúng tôi vẫn không tin tưởng tính năng này.

Biostar cũng bao gồm một tiện ích để gửi thông báo lỗi đến bộ phận hỗ trợ của nó.

Phụ kiện
Tài liệu & phần mềmHướng dẫn bo mạch chủ
CD điều khiển bo mạch chủ
Phần cứngCáp dữ liệu SATA 6x
1x Cáp siêu dẫn 80 dây dẫn
Bộ đổi nguồn 2x 4 chân thành bộ nguồn SATA
1x Bảng điều khiển I / O Shield

TP45 HP không bao gồm nhiều phụ kiện, nhưng có đủ cáp để xây dựng một hệ thống khá phức tạp.

Top