Ván đấu bo mạch chủ P45 11 chiều

Kết quả điểm chuẩn: Trò chơi 3D Bo mạch chủ P45D3 Platinum của MSI cạnh các cấu hình DDR2 từ Biostar và ASRock trong Crysis, nhưng chỉ có cài đặt thử nghiệm cao nhất. ASRock P45TS-R dẫn đầu trong Chỉ huy Tối cao và UT3.

Kết quả điểm chuẩn: Trò chơi 3D

Bo mạch chủ P45D3 Platinum của MSI cạnh các cấu hình DDR2 từ Biostar và ASRock trong Crysis, nhưng chỉ có cài đặt thử nghiệm cao nhất. ASRock P45TS-R dẫn đầu trong Chỉ huy Tối cao và UT3.

Top