Ván đấu bo mạch chủ P45 11 chiều

Phần mềm và phụ kiện Platinum P45D3 MSI cung cấp P45D3 Platinum với cùng bộ phần mềm và phụ kiện làm P45 Platinum, sự khác biệt duy nhất của sản phẩm là hộp và loại bộ nhớ được bo mạch chủ hỗ trợ.

Phần mềm và phụ kiện Platinum P45D3

MSI cung cấp P45D3 Platinum với cùng bộ phần mềm và phụ kiện làm P45 Platinum, sự khác biệt duy nhất của sản phẩm là hộp và loại bộ nhớ được bo mạch chủ hỗ trợ.

Top