Ván đấu bo mạch chủ P45 11 chiều

Công suất tiêu thụ và nhiệt độ Máy in TP45 HP rẻ tiền của Biostar sử dụng ít năng lượng nhất, trong khi các bộ điều khiển mạng bổ sung của Gigabyte và trung tâm PCI Express tốn ít watt. Chúng tôi có thể đã vô hiệu hóa một số tính năng bổ sung để so sánh công bằng, nhưng điều quan trọng là phải biết những tính năng bổ sung nào sẽ có chi phí về năng lượng. Gigabyte có VRM làm mát tốt nhất, nhưng vị trí thứ hai và cuối cùng được thực hiện bởi hai bo mạch ch

Công suất tiêu thụ và nhiệt độ

Máy in TP45 HP rẻ tiền của Biostar sử dụng ít năng lượng nhất, trong khi các bộ điều khiển mạng bổ sung của Gigabyte và trung tâm PCI Express tốn ít watt. Chúng tôi có thể đã vô hiệu hóa một số tính năng bổ sung để so sánh công bằng, nhưng điều quan trọng là phải biết những tính năng bổ sung nào sẽ có chi phí về năng lượng.

Gigabyte có VRM làm mát tốt nhất, nhưng vị trí thứ hai và cuối cùng được thực hiện bởi hai bo mạch chủ thậm chí không sử dụng bộ làm mát VRM.

Top