Ván đấu bo mạch chủ P45 11 chiều

MSI P45D3 Platinum Bo mạch chủ thứ hai của MSI là Platinum P45D3 hỗ trợ DDR3. Tất cả những gì chúng tôi nói về bố trí của P45 Platinum của MSI và bộ điều khiển trên bo mạch cũng áp dụng cho P45D3 Platinum của công ty, vì sự thay đổi vật lý duy nhất là giao diện bộ nhớ.

MSI P45D3 Platinum

Bo mạch chủ thứ hai của MSI là Platinum P45D3 hỗ trợ DDR3.

Tất cả những gì chúng tôi nói về bố trí của P45 Platinum của MSI và bộ điều khiển trên bo mạch cũng áp dụng cho P45D3 Platinum của công ty, vì sự thay đổi vật lý duy nhất là giao diện bộ nhớ.

Top