Ổ cứng SSD DRAMless 11 ổ

> OCZ TL100 Sản phẩm bán lẻ đầu tiên của chúng tôi đến từ Toshiba. OCZ TL100 là ổ SSD DRAMless đầu tiên của OCZ, nhưng nó xuất phát từ một dòng sản phẩm tương tự của Toshiba loại bỏ bộ nhớ cache tốc độ cao. Công ty có thể làm cho bộ điều khiển và đèn flash NAND, nhưng nó không có DRAM sản xuất để cung cấp các mảnh cuối cùng của câu đố tích hợp dọc hoàn chỉnh - trừ khi nó chỉ cần loại bỏ các thành phần DRAM hoàn toàn. OCZ_TL100_001 OCZ_TL100_002 OCZ_TL100_003 OCZ_TL100_004 OCZ_TL100_005 OCZ_TL100_006 OCZ_TL100_007 OCZ_TL100_008 OCZ_TL100_009

>

OCZ TL100


Sản phẩm bán lẻ đầu tiên của chúng tôi đến từ Toshiba. OCZ TL100 là ổ SSD DRAMless đầu tiên của OCZ, nhưng nó xuất phát từ một dòng sản phẩm tương tự của Toshiba loại bỏ bộ nhớ cache tốc độ cao. Công ty có thể làm cho bộ điều khiển và đèn flash NAND, nhưng nó không có DRAM sản xuất để cung cấp các mảnh cuối cùng của câu đố tích hợp dọc hoàn chỉnh - trừ khi nó chỉ cần loại bỏ các thành phần DRAM hoàn toàn.

 • OCZ_TL100_001
 • OCZ_TL100_002
 • OCZ_TL100_003
 • OCZ_TL100_004
 • OCZ_TL100_005
 • OCZ_TL100_006
 • OCZ_TL100_007
 • OCZ_TL100_008
 • OCZ_TL100_009
# carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-arrow.plc-right {right: 0; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-arrow.plc-left {left: 0; } @media screen và (max-width: 599px) {# carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-wrapper {width: 300%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-item-ctn {width: 8.3333333333333%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-arrow.plc-media-config-1 {display: block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -0%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm0"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-0 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -25%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm1"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -50%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm2"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -75%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm3"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -100%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm4"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-4 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -125%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm5"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -150%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm6"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -175%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm7"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -200%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm8"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-8 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label4 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label4: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label5 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label5: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label3 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label3: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label4 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label4: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; }} màn hình @media và (chiều rộng tối thiểu: 600px) và (chiều rộng tối đa: 780px) {# carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-wrapper {width: 300%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-item-ctn {width: 8.3333333333333%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-arrow.plc-media-config-2 {display: block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -0%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm0"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-0 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -25%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm1"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -50%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm2"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -75%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm3"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -100%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm4"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-4 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -125%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm5"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -150%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm6"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -175%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm7"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -200%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm8"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-8 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label4 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label4: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label5 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label5: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label3 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label3: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label4 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label4: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; }} màn hình @media và (chiều rộng tối thiểu: 781px) và (chiều rộng tối đa: 800px) {# carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-wrapper {width: 200%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-item-ctn {chiều rộng: 10%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-arrow.plc-media-config-3 {display: block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -0%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm0"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-0 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -20%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm1"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -40%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm2"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -60%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm3"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -80%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm4"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -100%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm5"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-5 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -120%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm6"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -140%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm7"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -160%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm8"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label5 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label5: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-4 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-4: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label12 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label12: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label3 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label3: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; }} màn hình @media và (chiều rộng tối thiểu: 801px) và (chiều rộng tối đa: 990px) {# carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-wrapper {width: 200%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-item-ctn {width: 8.3333333333333%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-arrow.plc-media-config-4 {display: block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -0%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm0"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-0 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -16.666666666667%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm1"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -33.333333333333%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm2"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -50%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm3"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -66.666666666667%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm4"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -83.333333333333%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm5"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -100%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm6"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-6 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -116.66666666667%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm7"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -133.33333333333%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm8"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-5 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-5: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-4 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-4: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm4: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm5: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label12 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label12: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm6: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label13 {display: block; left: inherit; bên phải: 0;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã chọn ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label13: trước {text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm7: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} # cml-en_GB_14_Album_23666-cm8: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn # cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2: trước {text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; }} màn hình @media và (chiều rộng tối thiểu: 991px) {# carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-wrapper {width: 200%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-item-ctn {width: 8.3333333333333%; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-arrow.plc-media-config-5 {display: block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -0%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm0: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm0"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # carousel-multi-css - en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-0 {display: inline-block; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -16.666666666667%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm1: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm1"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -33.333333333333%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm2: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm2"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -50%; } # cml-en_GB_14_Album_23666-cm3: đã kiểm tra ~ .carousel-multi-css-nav. nhãn carousel-multi-css-bullets [cho = "cml-en_GB_14_Album_23666-cm3"] {opacity: 1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm4:checked ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -66.666666666667%; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm4:checked ~ .carousel-multi-css-navs .carousel-multi-css-bullets label[for="cml-en_GB_14_Album_23666-cm4"] { opacity:1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm5:checked ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -83.333333333333%; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm5:checked ~ .carousel-multi-css-navs .carousel-multi-css-bullets label[for="cml-en_GB_14_Album_23666-cm5"] { opacity:1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm6:checked ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -100%; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm6:checked ~ .carousel-multi-css-navs .carousel-multi-css-bullets label[for="cml-en_GB_14_Album_23666-cm6"] { opacity:1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } #carousel-multi-css--en_GB_14_Album_23666-cm .carousel-multi-css-bullet-6 { display:inline-block; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm7:checked ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -116.66666666667%; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm7:checked ~ .carousel-multi-css-navs .carousel-multi-css-bullets label[for="cml-en_GB_14_Album_23666-cm7"] { opacity:1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm8:checked ~ .carousel-multi-css-ctn .carousel-multi-css-wrapper {left: -133.33333333333%; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm8:checked ~ .carousel-multi-css-navs .carousel-multi-css-bullets label[for="cml-en_GB_14_Album_23666-cm8"] { opacity:1; box-shadow: none; màu nền: # AF261E; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm0:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6 {display: block; left: inherit; right: 0;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm0:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label6:before { text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm1:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7 {display: block; left: inherit; right: 0;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm1:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label7:before { text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm1:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-5 {display: block; trái: 0; right: inherit;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm1:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-5:before { text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm2:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8 {display: block; left: inherit; right: 0;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm2:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label8:before { text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm2:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-4 {display: block; trái: 0; right: inherit;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm2:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-4:before { text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm3:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9 {display: block; left: inherit; right: 0;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm3:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label9:before { text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm3:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3 {display: block; trái: 0; right: inherit;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm3:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-3:before { text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm4:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10 {display: block; left: inherit; right: 0;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm4:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label10:before { text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm4:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm4:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-2:before { text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm5:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11 {display: block; left: inherit; right: 0;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm5:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label11:before { text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm5:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm5:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label-1:before { text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm6:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label12 {display: block; left: inherit; right: 0;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm6:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label12:before { text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm6:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0 {display: block; trái: 0; right: inherit;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm6:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label0:before { text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm7:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label13 {display: block; left: inherit; right: 0;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm7:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label13:before { text-indent: -0; nội dung: '\ f105'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm7:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1 {display: block; trái: 0; right: inherit;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm7:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label1:before { text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; } #cml-en_GB_14_Album_23666-cm8:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2 {display: block; trái: 0; right: inherit;} #cml-en_GB_14_Album_23666-cm8:checked ~ .carousel-multi-css-ctn #cml-en_GB_14_Album_23666-cm-label2:before { text-indent: 0; nội dung: '\ f104'; }}
 • £ 53, 91Amazon
   Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng (Nguyên / Người dùng)
   120GB / 128 GB
  • Yếu tố hình thức
   2, 5 "
  • Giao diện / Giao thức
   SATA 6Gbps / AHCI
  • NAND
   Toshiba 15nm TLC
  • Bộ điều khiển
   Toshiba TC58NC1010
  • DRAM
  • Đọc tuần tự
   550 MB / giây
  • Viết tuần tự
   530 MB / giây
  • Đọc ngẫu nhiên
   85.000 IOPS
  • Viết ngẫu nhiên
   80.000 IOPS
  • Mã hóa
  • Độ bền
   30TB
  • Một phần số
   TL100-25SAT3-120G
  • Sự bảo đảm
   3 năm

  OCZ TL100 (240GB)

  £ 83, 26Amazon
   Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng (Nguyên / Người dùng)
   240GB / 256 GB
  • Yếu tố hình thức
   2, 5 "
  • Giao diện / Giao thức
   SATA 6Gbps / AHCI
  • NAND
   Toshiba 15nm TLC
  • Bộ điều khiển
   Toshiba TC58NC1010
  • DRAM
  • Đọc tuần tự
   550 MB / giây
  • Viết tuần tự
   530 MB / giây
  • Đọc ngẫu nhiên
   85.000 IOPS
  • Viết ngẫu nhiên
   80.000 IOPS
  • Mã hóa
  • Độ bền
   60TB
  • Một phần số
   TL100-25SAT3-240G
  • Sự bảo đảm
   3 năm

  THÊM: Thẻ đồ họa tốt nhất

  THÊM: Bảng phân cấp hiệu suất GPU trên máy tính để bàn

Top